Psychopatologia wybranych zaburzeń psychicznych i ich obraz w sztuce filmowej

16.02.2017  Psychopatologia schizofrenii dr n. med. Szymon Niemcewicz /4 godziny/ 23.02.2017  Filmowa schizofrenia i zaburzenia psychotyczne. dr n. med. Maciej Kopera /4 godziny/ 02.03.2017  Psychopatologia zaburzeń nerwicowych – Nerwica natręctw, Panika, Agorafobia. dr n. med. Szymon Niemcewicz /2 godziny/ 09.03.2017  Obraz lęku i nerwicy w filmie. dr n. med. Maciej Kopera /4 godziny/ 16.03.2017  Psychopatologia zaburzeń afektywnych. dr n. med. …

Opętanie i inne stany nagłe w psychiatrii

●  30 godzin seminariów ●  cykl 7spotkań, ●  miejsce odbywania zajęć: Katedra I Klinika Psychiatryczna ul. Nowowiejska 27 sala wykładowa na parterze ● daty i godziny spotkań: wtorki godzina 13:30 Hipnoza, trans – na przestrzeni wieków i w różnych kulturach (B. Gmaj) 3h 10 min. 21 II Kiedy życie boli bardziej niż śmierć- ryzyko samobójstwa, interwencje kryzysowe (S. Fudalej) 3 …

Gdy patrzysz, widzisz wciąż człowieka – historyczne, etyczne i prawne aspekty psychiatrii

Wszystkie zajęcia rozpoczynają się o godzinie 13.30 i odbywają się w sali wykładowej Szpitala Nowowiejskiego, Warszawa, ul. Nowowiejska 27 15. 02. Historia psychiatrii – historia schizofrenii, zaburzeń nastroju, uzależnień, zaburzeń organicznych i zaburzeń psychicznych w przebiegu chorób somatycznych dr hab. n. med. Tadeusz Nasierowski /3 godziny/ 22. 02. Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi podczas II wojny światowej – początek ludobójstwa …

Medycyna snu

Wszystkie zajęcia rozpoczynają się w poniedziałki, o godzinie 13.30 i odbywają się w sali wykładowej Szpitala Nowowiejskiego, Warszawa, ul. Nowowiejska 27 13. 02. Fizjologia snu i czuwania – 4 godziny – dr M. Skalski 20. 02. Metody diagnostyczne w medycynie snu: PSG, aktografia, skale – 3 godziny – dr M. Skalski 27. 02. Klasyfikacja zaburzeń snu i rozpowszechnienie zaburzeń snu …