PRACOWNIA PSYCHOFARMAKOLOGII

Pracownia Psychofarmakologii funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego od 1968 roku. W obecnym kształcie Pracownia prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz diagnostyczną. Dysponujemy kadrą doświadczonych diagnostów laboratoryjnych o wysokich kwalifikacjach . Badania wykonujemy przy użyciu profesjonalnej aparatury medycznej . Oferujemy pacjentom hospitalizowanym oraz leczonym ambulatoryjnie wysokospecjalistyczne badania laboratoryjne z zakresu terapii monitorowanej stężeniem leków we krwi. Posiadamy Certyfikat Międzynarodowej Kontroli Jakości Badań Therapeutic Drug Monitoring Scheme. W Pracowni wykonywane są również niestandardowe badania laboratoryjne dla potrzeb programów naukowo-badawczych realizowanych w Klinice. Zakres badań obejmuje głównie zagadnienia związane z farmakoterapią zaburzeń psychicznych, zaburzeniami snu oraz uzależnieniami. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.


Pracownia Elektroencefalografii Kliniczej i Badań nad Snem

Pracownia Elektroencefalografii Kliniczej i Badań nad Snem jest jedną z najstarszych pracowni EEG w Polsce. W 1948 r. na skonstruowanym przez doktora Wacława Semadeniego aparacie elektroencefalograficznym prowadzono pierwsze po wojnie w Polsce badania EEG. Od tamtej pory pracownia funkcjonuje w sposób nieprzerwany zmieniając jedynie lokalizację wraz z przenoszeniem się Katedry i Kliniki Psychiatrycznej. Wykonywane są zarówno badania diagnostyczne EEG, badania endogennych potencjałów wywołanych oraz badania polisomnograficzne. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj