Możliwość odrabiania nieobecności na zajęciach i kolokwium dla studentów

In by Piotr Januszko

W przypadku studentów IV roku,  którzy z powodu nieobecności nie zaliczyli kolokwium – proszę zgłosić się na kolokwium do dr hab. Andrzeja Jakubczyka 28 marca o 14.00.
Poniżej zamieszczono link do dyżurów na IP, którymi można odrabiać nieobecności na naszych ćwiczeniach z powodu infekcji SARS-CoV-2:
Po dyżurze konieczne jest uzyskanie pieczątki lek. dyżurnego potwierdzające obecność na dyżurze:
Prosimy, by studenci pisali indywidualnie do dr Doroty Wołyńczyk-Gmaj, w sprawie ustalenia ile dyżurów powinni odbyć, by zaliczyć zajęcia.