Dr n. med. Dorota Wołyńczyk-Gmaj

Jakość snu a funkcjonowanie poznawcze kobiet w prawidłowej ciąży.

Założenia

Podstawową funkcją snu jest zapewnienie odpowiedniego poziomu czuwania (Siegel i Rogawski, 1988). Dlatego głównym problemem osób z bezsennością jest upośledzone funkcjonowanie w ciągu dnia. Tymczasem kobiety w ciąży bardzo często skarżą się zarówno na zaburzenia snu nocnego jak i zaburzone funkcjonowanie poznawcze w dzień. Dotychczas nie badano u ciężarnych kobiet zależności pomiędzy tymi dwiema dolegliwościami.

Najczęstszym zaburzeniem snu w ciąży jest bezsenność, której objawy zgłasza ponad połowa kobiet w trzecim trymestrze (Pien i Schwab, 2004; Neau i wsp., 2009; Krizihrmark i wsp. 2012; Dørheim SK i wsp, 2012). Objawy bezsenności są związane z aktywacją obu osi stresu. U osób z przewlekłą bezsennością w badaniach laboratoryjnych stwierdza się podwyższone stężenie katecholamin i kortyzolu, podwyższoną temperaturę ciała i przyspieszoną pracę serca (Vgontzas i wsp., 2001, 2003). Uczucie zmęczenia u osób z bezsennością jest skorelowane ze zmianami w dobowej regulacji cytokin takich jak TNF-α i IL-6 (Vgontzas i wsp, 2006). Funkcjonowanie poznawcze osób z bezsennością jest zaburzone, głównie w zakresie uwagi (Cipolli i wsp., 2012).

Dotychczas w Polsce nie badano charakterystyki zaburzeń snu u kobiet w ciąży. Wyniki niewielu badań funkcji poznawczych u kobiet w ciąży w dostępnym piśmiennictwie potwierdzają zaburzenia pamięci i funkcji wykonawczych (Henry i Rendell, 2007). Nie badano jednak w tej grupie zależności między funkcjonowaniem poznawczym a bezsennością. Można się zatem spodziewać korelacji pomiędzy nasileniem zaburzeń snu i zmianami w poszczególnych parametrach snu (np. spadkiem ilości snu REM, wzrostem stadium 1 NREM) a zaburzeniami pamięci. Warto również sprawdzić czy zmiany te są związane ze stężeniem hormonów i jak wpływają na przebieg ciąży. Zakładamy, że zaburzenia poznawcze mogą mieć bezpośredni związek z bezsennością, hiperkortyzolemią i stanem zapalnym.

Cel badania

Celem pracy jest:

 1. ocena rozpowszechnienia i charakterystyka zaburzeń snu w populacji kobiet na różnych etapach prawidłowej ciąży korzystających z opieki ambulatoryjnej w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 2. badanie funkcji poznawczych u kobiet w trzecim trymestrze ciąży;
 3. badanie związku pomiędzy zaburzeniami snu, przebiegiem ciąży, wartościami ciśnienia tętniczego, zaburzeniami poznawczymi.

Opis grupy badanej

We wstępnym etapie chcemy przebadać za pomocą kwestionariuszy 500 zdrowych nieleczonych farmakologicznie kobiet w prawidłowej ciąży.

Następnie przyjmując jako kryterium wynik powyżej 8 pkt w Ateńskiej Skali Bezsenności, wybierzemy 45-osobową grupę ciężarnych z bezsennością, u których wykonamy badanie funkcji poznawczych. Badania te wykonamy także u grup kontrolnych dobranych pod względem wieku i wykształcenia: 45 kobiet ciężarnych bez bezsenności i 45 kobiet niebędących w ciąży.

W ostatnim etapie u 15 kobiet ciężarnych z bezsennością i w dwóch 15-osobowych grupach kontrolnych wykonamy badanie polisomnograficzne, obejmujące dwie noce.

Badania będą prowadzone na niektórych etapach równocześnie.

Metoda

W badaniu kwestionariuszowym będą stosowane następujące narzędzia:

 1. Ateńska Skala Bezsenności (Athens Insomnia Scale, AIS)
 2. Skala Depresji Becka (Beck Depression Inventory, BDI)
 3. Skala Depresji Hamiltona (Hamilton Depression Scale, HAM-D)
 4. Skali Wzbudzenia Regensteina
 5. Skala oceniająca Skłonność do Reagowania Bezsennością na Stres (Ford Insomnia Response to Stress Test, FIRST)
 6. Skala Nadmiernej Senności Epworth (Epworth Sleepiness Scale, ESS).

Kobiety, które w skali AIS uzyskają wynik powyżej 8 punktów, zaprosimy do przyklinicznej Poradni Zaburzeń Snu w celu przeprowadzenia badania psychiatrycznego. Kobiety, u których rozpoznana zostanie bezsenność, a wykluczone choroby psychiczne skierowane zostaną na dalsze badania.

U 45 kobiet w ciąży z bezsennością i w obu grupach kontrolnych (kobiet ciężarnych bez bezsenności i kobiet niebędących w ciąży) przeprowadzimy ocenę:

 1. poziomu inteligencji ( test matryc progresywnych Ravena)
 2. podstawowych funkcji uwagi (test D2, trwa 10 minut)
 3. pamięci roboczej (mierzona zadanie OSPAN, trwa 20 minut)
 4. wnioskowania (sylogizmy liniowe, trwa ok 20 minut).

Wszystkie wymienione testy są zadaniami logicznymi, które są prezentowane i wykonywane na komputerze.

Ponadto, dwukrotnie w ustalonych terminach pobrana zostanie próbka śliny w celu oznaczenia stężenia kortyzolu oraz próbka moczu w celu oznaczenia poziomu kwasu wanilinomasłowego i wykluczenia obecności benzodwuazepin.

Następnie u 15 kobiet z każdej grupy wykonamy badanie polisomnograficznego przez kolejne dwie noce w celu obiektywnej oceny ilości i jakości snu nocnego oraz wykluczenia bezdechu nocnego.

Wszystkie wyniki testów oceniających funkcje poznawcze, skal i parametry snu zostaną porównane.

Piśmiennictwo

 1. Siegel JM, Rogawski MA. A function for REM sleep: regulation of noradrenergic receptor sensivity. Brain Res 1988; 471:213-233
 2. Dørheim SK, Bjorvatn B, Eberhard-Gran M.Insomnia and depressive symptoms in late pregnancy: a population-based study. Behav Sleep Med. 2012;10(3):152-66.
 3. Pien GW, Schwab RJ.Sleep disorders during pregnancy.Sleep. 2004 Nov 1;27(7):1405-17
 4. Kızılırmak A, Timur S, Kartal B. Insomnia in pregnancy and factors related to insomnia. ScientificWorldJournal. 2012;2012:197093. Epub 2012 Apr 24.
 5. Neau JP, Texier B, Ingrand P. Sleep and vigilance disorders in pregnancy. Eur Neurol. 2009;62(1):23-9. Epub 2009 Apr 30.
 6. Vgontzas AN, Bixler EO, Lin HM, Prolo P, Mastorakos G, Vela-Bueno A, Kales A, Chrousos GP. Chronic insomnia is associated with nyctohemeral activation of the hypothalamic-pituitary- adrenal axis: clinical implications. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86: 3787-3794

 7. Vgontzas AN, Zoumakis M, Bixler EO, Lin HM, Prolo P, Vela-Bueno A, Kales A,

Chrousos GP. Impaired nightime sleep in healthy old versus young adults is associated with elevated plasma interleukin-6 and cortisol levels: physiological and therapuetic implications. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88: 2087-2095.

 1. Cipolli C, Mazzetti M, Plazzi G. Sleep-dependent memory consolidation in patients with sleep disorders. Sleep Med Rev. 2012 Apr 3
 2. Henry JD, Rendell PG A review of the impact of pregnancy on memory function. J Clin Exp Neuropsychol. 2007 Nov;29(8):793-803.

Przewidywany okres prowadzenia badania: styczeń 2013 – czerwiec 2015