Pracownia Elektroencefalografii Kliniczej i Badań nad Snem

Nasza pracownia jest jedną z najstarszych pracowni EEG w Polsce. W 1948 r. na skonstruowanym przez doktora Wacława Semadeniego aparacie elektroencefalograficznym prowadzono pierwsze po wojnie w Polsce badania EEG. Od tamtej pory pracownia funkcjonuje w sposób nieprzerwany zmieniając jedynie lokalizację wraz z przenoszeniem się Katedry i Kliniki Psychiatrycznej. Wykonywane są zarówno badania diagnostyczne EEG, badania endogennych potencjałów wywołanych oraz badania polisomnograficzne. Zespół związany z pracownią należy do prekursorów badań nad snem w Polsce. Pierwsze badania polisomnograficzne były przeprowadzane i publikowane w Pracowni Badań nad Snem i Elektroencefalografii Klinicznej już w latach 60- tych. W latach 90-tych pracownicy Kliniki i Pracowni Badań nad Snem współtworzyli Polskie Towarzystwo Badań nad Snem. Prowadzimy też szkolenia w zakresie medycyny snu, polisomnografii i EEG dla lekarzy różnych specjalności w ramach podyplomowych szkoleń doskonalących. Aktywnie uczestniczymy jako wykładowcy (Dr Tadeusz Piotrowski I Dr Michał Skalski) w kursach medycyny snu organizowanych przez Polskie Towarzystwo Badań na Snem.

Działalność diagnostyczna

Od blisko dwudziestu lat prowadzimy pełną diagnostykę i leczenie w ramach ścisłej współpracy pomiędzy Poradnią Leczenia Zaburzeń Snu, a Pracownią Badań nad Snem. Wykonujemy pełną diagnostyką u pacjentów z somnambulizmem, lęki nocne, zaburzeniami zachowania w czasie snu REM (RBD- ang. rem sleep behaviour disorder) koszmary nocne. Przeprowadzamy diagnostykę różnicową hipersomnii (narkolepsja, hipersomnia nieorganiczna, zespół niespokojnych nóg i okresowych ruchów kończyn. Wykonujemy ambulatoryjne badania diagnostyczne EEG u dorosłych i dzieci (w wieku od 6 lat). Prowadzimy również ocenę aktygraficzną zaburzeń rytmu dobowego.

Działalność naukowa

Patofizjologia bezsenności Badania nad mechanizmami współwystępowania nadciśnienia tętniczego i bezsenności. Mechanizmy patofizjologiczne hipersomnii. Neurofizjologia somnambulizmy. Genetyczne uwarunkowania zaburzeń snu Psychofizjologiczne mechanizmy zaburzeń uwagi u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi - endogenne potencjały wywołane Badanie bioelektrycznej czynności spoczynkowej u osób uzależnionych od alkoholu Badania nad nowymi czynnikami patogenetycznymi opornego nadciśnienia tętniczego z uwzględnieniem struktury snu Psychofizjologia zachowań samobójczych (European Multicentre Study on Electrodermal Hyporeactivity and suicide (Prof. Lars-Håkan Thorell)